Wijziging Besluit mer: vormvrije mer- beoordeling vervangen door mer- beoordelingsplicht
Mr. K.L. Markerink
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/71, nummer 5 – mei 2018De kruimelvergunning: gesneden koek? Toepassing van de kruimellijst nader beschouwd
mr. A. Franken van Bloemendaal en mr. H. Koolen
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/2, nummer 1 – januari 2018

 

 

Awb; Wabo: art. 2.3a
Paardenbak, omgevingsvergunning, handhaving, vertrouwensbeginsel, concrete en ondubbelzinnige toezegging
Gastnoot: K.L. Markerink
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017/178, nr. 11 – november 2017

 

Persoonsgebonden overgangsrecht en de uitsterfregeling in het bestemmingsplan: tijdelijkheid met een eeuwig randje

mr. H. Koolen

Bron: Gemeentestem 2017/30 – Afl. 7451 – maart 2017

Ruim baan voor een korte procedure bij transformaties

Mr. E.M. van Bommel MRE MRCIS

Vastgoedmarkt, mei 2017

 

 

 vastgoedmarkt

 

De kruimelvergunning en het stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf
mr. H. Koolen
Bron:  Instituut voor Bouwrecht 24-11-2016

ibr 

Detailhandel en de provinciale verordening:

grenzen overschreden?!

mr. H. Koolen 
Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2016, nummer 5 – oktober 2016

 TOdef
Stedelijke ontwikkeling. Kruimellijst. Binnenplanse afwijking
Gastnoot: mr. H. Koolen
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/102, nummer 7 – juli 2016
ibr

Aanvraag. Wijziging bouwplan. Wijziging van ondergeschikte aard. Discretionaire bevoegdheid
Gastnoot: mr. K.L Markerink
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/67, nummer 5 – mei 2016

ibr 

Het mes in nieuwbouw kantoren Utrecht
mr. E.M. van Bommel MRE MRICS
Vastgoedmarkt – februari 2016

vastgoedmarkt

De toets der kruimels: geen brokken maken!
Mr. H. Koolen en mr. A. Franken van Bloemendaal
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/3, nummer 1 – januari 2016

ibr

 

Gebruikskruimels van rechtswege, of toch niet ….?!
Mr. I.L. Haverkate
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2015, nummer 10 – oktober 2015
tijdschrift voor bouwrecht
Het VU-rapport over de vestiging van detailhandel en verdragsvrijheden: beschouwing & opinie
Mr. G.H.J. Heutink
Tijdschrift voor Omgevingsrecht, oktober 2015, nr. 3
TOdef
Instructieregels in de provinciale verordening:
overspelen de provincies hun ruimtelijke ordeningshand?
Mr. H. Koolen
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2015, nummer 7 - juli 2015
ibr
De ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd (Deel B). Vervolg op TBR 2014/128
Mr. G.H.J Heutink en mr. A. Franken van Bloemendaal
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2015/2, nummer 1 - januari 2015
ibr 

 

Dertiende penning afgeschaft
Mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Masterclass, december 2014
Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet
Mr. Cornélie Arnouts MRE en mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Masterclass, december 2014
 
College Opleiding Stedelijke Herontwikkeling
Docent Omgevingsrecht: mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Amsterdam School of Real Estate, 28 oktober 2014
ASRE 

College Gebieds- en Vastgoedontwikkeling
Docent Publiekrechtelijk Kader: mr. Eefje M van Bommel MRE MRICS
Amsterdam School of Real Estate, 20 oktober 2014

ASRE 

College Leegstand en Flexibele Contracten
Docent Leegstandwet: mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Kluwer, 2 oktober 2014

kluwer

Bro: art. 1.1.2 en art. 3.1.2; Dienstenrichtlijn: art. 14, lid 5
Met gastnoot mr. I.L. Haverkate
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2014/133, nummer 8 – augustus 2014

 

tijdschrift voor bouwrecht

De ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd (Deel A) – vervolg op TBR 2013/137
Mr. G.H.J. Heutink en mr. A. Franken van Bloemendaal
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2014/128, nummer 9 – augustus 2014 

 

 

 tijdschrift voor bouwrecht

ABRS 5 maart 2014 Ekkersrijt III (duurzaamheidsladder, actuele regionale behoefte, winkelleegstand)
met noot G.H.J. Heutink
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2014/122, nummer 7 - juli 2014 

 tijdschrift voor bouwrecht

Verslag NEPROM bijeenkomst ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, Getrapte ordening of dubieuze opgang?
Gijs Heutink en Anneke Franken van Bloemendaal

 

 neprom

Studiedag bestuursrecht voor privatisten
Inleiders : mr. G.H.J. Heutink, mr. J. Hoekstra en prof. mr. J. Struiksma
Instituut voor Bouwrecht, 16 april 2014 

 

 

 

ibr

 

Tegengestelde belangen in Monumentenland
Mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS

Masterclass, december 2013

Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘de Zeeland’. Het risico van duurzame ontwrichting van het voorzieningenpatroon, eerste levensbehoeften. Rechtvaardiging door dwingende redenen. Leegstand, gevolgen voor het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat
Met noot G.H.J. Heutink
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2013/161, nummer 11-november 2013

Vergunningvrij sporten in de achtertuin
Mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Masterclass nr. 32 – augustus 2013

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Uitleg geschiktheidseis. Inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard. Aanvullende eisen in een later stadium van de procedure niet toegestaan. Gebod tot herbeoordeling. Toewijzing dwangsom.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-08-2013
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2013-188

Art. 3.1.6 lid 2 Bro: de ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd
.
Mr. G.H.J. Heutink en mr. A. Franken van Bloemendaal
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2013/137, nummer 10 – oktober 2013

Duurzame ontwrichting, leegstand en artikel 3.1.6 Bro
Anneke Franken
Digitale NRW update, nr. 6, 16 juli 2013

Handhaven van brandveiligheid en de Regionale Uitvoeringsdiensten: een uitkomst of nog meer chaos?
Iskander Haverkate
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2013-69, nummer 5 – mei 2013

Wijzigingen in Crisis- en herstelwet – Meer mogelijkheden voor transformatie
Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Vastgoedmarkt - december 2012

Geef bedrijf ruimte om veiligheid te waarborgen
Iskander Haverkate
Het Financieele Dagblad – 14 maart 2013